Breytt námsmat frá 2021

Skólaárið 2020-2021 tók gildi breytt fyrirkomulag á námsmati grunnskóladeildar Stórutjarnaskóla. Námsmatið er í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla um hæfnimiðað nám. Tilgangurinn er margþættur, t.a.m. að gera það meira upplýsandi og leiðbeinandi fyrir nemendur og foreldra. Jafnframt að aðgreina mat á námsárangri frá öðrum þáttum eins og samvinnu, framkomu og ástundun. Þeir þættir munu birtast í sérstökum lið sem heitir lykilhæfni á einkunnaskjali.


Í breytingunni felst samræming á birtingu námsmatsins í öllum bekkjum skólans. Það verður horfið frá einkunnarorðum í 1.-5. bekk og tölum í 6.-9. bekk. Áfram verða gefnir bókstafir við lok 10. bekkjar eins og reglur segja til um.


Tekin verða upp svokölluð hæfnikort þar sem árangur nemenda birtist miðað við gefin viðmið fyrir 4. bekk, 7. bekk og 10. bekk. Gefið verður fyrir eftir litaflokkum, rauður, gulur, grænn og blár, eftir því hvernig tekist hefur til við að ná settum hæfniviðmiðunum. Blár merkir framúrskarandi hæfni náð; grænn merkir hæfni náð; gulur merkir á góðri leið en þarfnast þjálfunar; rauður merkir hæfni ekki náð.

Markmiðin eru:

  • að kanna að hve miklu leyti nemandi hefur náð tilskyldum hæfniviðmiðum/markmiðum
  • að upplýsa nemanda og foreldra um hans námsstöðu
  • að matið sé leiðbeinandi og hvetjandi
  • að greina hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda
  • að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geta náð settum
  • viðmiðum
  • að námið sé einstaklingsmiðað og komi til móts við þarfir hvers og eins.