Persónuverndarstefna stórutjarnaskóla

Stórutjarnaskóli vinnur með persónugreinanleg gögn um einstaklinga og vistar í skjalageymslum og upplýsingakerfum sínum. Skólinn leggur ríka áherslu á að tryggja, með margvíslegum hætti, trúnað, áreiðanleika og örugga og ábyrga meðferð upplýsinga. Öryggisstefna þessi tekur mið af gildandi lögum og reglugerðum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Öryggisstefnan er í fullu samræmi við reglur Persónuverndar nr. 299/2001 um öryggi persónuupplýsinga og uppfyllir kröfur staðalsins ÍST EN ISO/IEC 27001.

Hvaða gögn
Um er að ræða persónugreinanleg gögn um nemendur, aðstandendur og starfsfólk. Hér má nefna: Námsmat, greiningar, viðveruskráningar, heilsufarsupplýsingar, ráðningarsamninga, sakavottorð og fleira af svipuðu tagi.

Heimildir
Stórutjarnaskóli vistar og vinnur eingöngu með þau gögn sem nauðsynleg eru og heimilt er að vinna með samkvæmt lögum, samningum við aðila eða upplýstu samþykkti einstaklinga og annarra þeirra sem að verkefnum koma.

Hvaða notkun
Gögn og upplýsingar sem skólinn geymir í upplýsingakerfum sínum, eru einungis notuð til að skólinn geti sinnt hlutverki sínu á sem bestan hátt. Stórutjarnaskóli mun aldrei dreifa persónuupplýsingum til annarra aðila án heimildar.

Geymsla gagna - varnir
Stórutjarnaskóli setur sér starfsreglur um geymslu gagnanna til að koma í veg fyrir eða lágmarka skaða af völdum misnotkunar eða gáleysis.
Öll gögn og vinnslur eru varin þannig að einungis þeir sem heimildir hafa til að vinna með gögnin, sjá þau og/eða breyta, geti framkvæmt slíkar aðgerðir. Aðrir geta ekki skoðað gögnin.

Rétt skráning
Skólinn leitast ætíð við að öll gögn séu rétt. Komi í ljós að upplýsingar séu rangt skráðar, eru þær leiðréttar.