Stefna Stórutjarnaskóla

Í starfi Stórutjarnaskóla viljum við leggja áherslu á eftirfarandi stefnumið:

 • Til að allir geti einbeitt sér að vinnu sinni viljum við skapa hlýlegt og heimilislegt andrúmsloft, þar sem nemendum og starfsfólki líður vel.
 • Að gera skólann og umhverfi hans hlýlegt og hvetjandi til náms.
 • Að viðhalda reglu og góðu skipulagi innan skólans og stuðla að snyrtimennsku í umgengni og háttum.
 • Að skólinn starfi undir merki heilsueflandi skóla.
 • Að skólinn sé Grænfánaskóli.
 • Að nemendur temji sér almenna kurteisi og hlýði þegar til er ætlast.
 • Að samskipti innan skólans séu óþvinguð og á jákvæðum nótum.
 • Að skapa jákvætt viðhorf nemenda til skóla, mikilvægis menntunar og ábyrgðar í skólastarfi.
 • Að nemendur læri að meta sína heimabyggð og finni sig mikilvæga í samfélaginu.
 • Að ala upp sjálfstæða og jákvæða einstaklinga, sem hafa gott skipulag á vinnu sinni og námsgögnum.
 • Að nota fjölbreytilegar kennsluaðferðir, sem miða að því að uppfylla þarfir allra nemenda, sem þó eru ólíkir.
 • Að nemendur, foreldrar og starfsfólk sýni jákvætt viðhorf til skólans og líti á hann sem mikilvægan þátt í hinu daglega lífi.
 • Að nemendum sé jafnan gefinn kostur á að stunda nám í tónlist og hljóðfæraleik.
 • Að stuðla að samþættingu leikskóla- og grunnskólastigs.
 • Að skólinn hafi sem traustast samband við foreldra og heimili nemenda sinna.
 • Að skólinn sé samfélagslega virkur.