Umgengni og skólareglur

Mikið atriði er að allir venjist á það snemma á lífsleiðinni að ganga vel um og sýna samferðafólki sínu virðingu, kurteisi og tillitssemi. Í skólanum er lögð rík áhersla á þennan þátt og þess jafnan vænst að heimilin leggi sitt af mörkum til góðra umgengnishátta barnanna. Að hafa snyrtilegt og góða reglu í skólatöskunni, raða skóm, hengja upp föt, ganga frá því sem maður fær lánað, þetta, ásamt ýmsu öðru eru sjálfsögð atriði sem allir þurfa að venja sig á. Það er engum hollt að venjast á að henda frá sér hlutunum þar sem menn eru staddir hverju sinni og ætlast svo til þess að aðrir lagi til eftir þá. Um þetta, sem og vissulega margt fleira, þurfa skólar og heimili að standa saman. Nemendur og starfsfólk Stórutjarnaskóla hafa sett sér eftirfarandi skólareglur:

  1.  Í skólanum gilda almennar umgengnisreglur og siðir. Nemendurog starfsfólk sýni samferðafólki sínu gagnkvæma tillitssemi,virðingu og kurteisi.
  2. Gangið vel um eigin eigur og annarra.
  3. Meðferð tóbaks, áfengis og annarra vímuefna er með öllu óheimil.
  4. Nemendum er óheimilt að koma á skellinöðrum (mótorhjólum),fjórhjólum eða vélsleðum í skólann.
  5. Notkun farsíma er nemendum óheimil á skólatíma.
  6. Nemendum er ekki heimilt að yfirgefa skólalóðina á skólatímaán leyfis.
  7. Notkun sælgætis og tyggjós er með öllu óheimil í skólanumog í skólabílum á skólatíma.
  8. Allir nemendur eiga að fara í útivist í löngu frímínútum og aðloknum hádegismat. Til þess er nauðsynlegt að þeir hafi meðsér skjólgóðan útifatnað og útiskó. Sömu reglur gilda fyrir nemendurí útiskóla.
  9. Ætlast er til að nemendur mæti í matsal á matartímum. Í matsalþurfa allir að vera í inniskóm og virða fallega borðsiði.
  10. Ætlast er til að allir, ungir sem aldnir, mæti hreinir og snyrtilegirí skólann í viðeigandi klæðnaði. Í skólanum fylgja alliralmennu hreinlæti.