Leyfi umfram 2 daga

Athugasemdir: Foreldrar/forráðamenn útfylli eyðublað þetta og skili ef þeir vilja fara fram á leyfi fyrir börnin sín sem nemur meira en 2 skóladögum.

Umsjónarkennarar veita leyfi í einn og tvo daga ef ástæða þykir til.

Úr lögum nr.91 / 12.júní 2008 um grunnskóla, 15 grein: „Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinnu upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur."